FYZIOTERAPIE DĚTÍ

V péči o dětské pacienty se věnujeme především nervosvalovým nedostatečnostem pohybového aparátu, vyšetření a korekci skoliotického či vadného držení těla, kompenzaci jednostranné zátěže způsobené školní docházkou, přetěžující sportovní činností či chybnými návyky.

V péči máte též pacienty s dětskou mozkovou obrnou, svalovými dystrofiemi a jiným postižením nervosvalové soustavy.

herna

 

 

Nejčastěji ovlivňované stavy u dětí:

 • vadné držení těla
 • skolióza
 • neideální zatěžování dolních končetin
 • ortopedické deformity
 • onemocnění CNS
 • onemocnění pohybového aparátu

Pro ovlivnění těchto poruch využíváme tyto metody:

 • VOJTOVA METODA
 • STABILIZAČNÍ CVIČENÍ VYCHÁZEJÍCÍ Z VÝVOJOVÉ KINEZIOLOGIE
 • OVLIVŇOVÁNÍ HLUBOKÉHO STABILIZAČNÍHO SYSTÉMU
 • DIAGNOSTIKA A TERAPIE DLE SCHROTHOVÉ
 • PRVKY SPIRÁLNÍ DYNAMIKY
 • KLAPOVO LEZENÍ