FYZIOTERAPIE KOJENCŮ

Poskytujeme komplexní rehabilitační péči dětem již od narození. U novorozenců a batolat je důležité sledovat kvalitu vývoje jejich dovedností, neboť během prvního roku života dochází k rozvoji koordinace svalů a používání vrozených pohybových vzorů, jejichž kvalita je rozhodující pro budoucí pohybový vývoj dítěte. Konzultace s odborníkem může být v tomto období klíčová pro prevenci jeho případných pozdějších obtíží.

Nejčastěji ovlivňované stavy novorozenců a kojenců

 • poruchy nebo opoždění psychomotorického vývoje
 • torticolis
 • parézy plexu brachialis
 • polohové vady dolních končetin
 • equinovarózní držení nohy
 • dětská mozková obrna

Nejčastěji ovlivňované stavy dětí v batolecím věku

 • poruchy nebo opoždění psychomotorického vývoje
 • vadné držení těla
 • ploché nohy
 • vbočení kotníků a kolen
 • vtáčení špiček při chůzi
 • poruchy jemné motoriky

Pro ovlivnění těchto stavů využíváme především VOJTOVU METODU.

Jedná se o diagnosticko-terapeutický koncept.

V diagnostice Vojtova metoda vychází ze znalostí vývojové kineziologie a vyšetření tzv. posturální reaktivity. Tímto vyšetřením je možné odhalit počínající vývoj pohybové poruchy ještě než se rozvine v celé své šíři. Tímto umožní včasnou léčbu této poruchy či dokonce může rozvinutí jejích následků zmírnit.

V terapii se využívá Vojtův aktivační systém reflexní lokomoce. Jedná se o princip terapie založený na zdokonalování spolupráce centrální nervové a pohybové soustavy. V průběhu terapie je pacient uváděn do přesně definovaných poloh a drážděním reflexních spoušťových zón (případně dalších spoušťových mechanismů) je u něho reflexně provokován pohyb, jehož pacient v důsledku pohybové poruchy není sám schopen. Vojtovou metodou lze provokovat a fixovat ideální pohybové stereotypy. Nejčastěji jsou tak ovlivňovány neurologické, ortopedické či vývojové vady.