VZDĚLÁVÁNÍ

Centrum rehabilitace RHT s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení s působností v celé České republice. Zabývá se terapií pohybových poruch dětí a dospělých a výukou praktické fyzioterapie.

Výuka praktické fyzioterapie probíhá v následujících formách:

  1.  dlouholeté lektorské činnosti ve výuce při magisterském studiu fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK (českých i zahraničních studentů, výuka probíhá v češtině nebo v angličtině)
  2. vedení postgraduálních kurzů : REFLEXNÍ TERAPIE NA PODKLADĚ VÝVOJOVÉ KINEZIOLOGIE U VYBRANÝCH DIAGNÓZ (A-E)
  3. organizace opakovacích kurzů pro absolventy našich kurzů a seminářů dle poptávky odborné veřejnosti
  4. konzultační činnosti pro fyzioterapeuty a jednotlivé pacienty a jejich rodinné příslušníky

KURZ REFLEXNÍ TERAPIE NA PODKLADĚ VÝVOJOVÉ KINEZIOLOGIE U VYBRANÝCH DIAGNÓZ

– certifikovaný postgraduální kurz, akreditovaný MZČR  určený pro fyzioterapeuty s praxí, pro lékaře se zájmem o orientaci v praktické vývojové kineziologii a v principech reflexní terapie

lektoři: Hana Nováková, Tamara Bártíková, MUDr. Severa

probíhá v pěti týdenních blocích

přihlášení :  na rht@rht.cz