NÁŠ TÝM

HANA NOVÁKOVÁ

Samostatný registrovaný fyzioterapeut dětí i dospělých, vedoucí a jednatelka Centra rehabilitace RHT. Garant postgraduálního kurzu Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz. Od roku 1991 se zabývá pedagogickou činností v oboru fyzioterapie, od roku 1999 garant a lektor postgraduálního kurzu. Dlouholetá soustavná aktivní účast na konferencích v oboru fyzioterapie.

Specializace zejména na :

 • terapii Vojtovou metodou a aplikaci vývojové kineziologie u hybných poruch podle Vojty (vzdělání školitele přímo prof. Vojtou v Mnichově a pozdější kurz školitelů v Olomouci)
 • diagnostiku a terapii hybných poruch kojenců, konzultace psychomotorického vývoje
 • dlouholeté zkušenosti s konzervativní terapií skolióz
 • mobilizační techniky (prof. Lewit, V Jedličková)
 • Mechanická diagnostika a terapie dle R. McKenzieho od r. 2012

TAMARA BÁRTÍKOVÁ

Samostatný registrovaný fyzioterapeut dětí i dospělých, vedoucí a jednatelka Centra rehabilitace RHT. Dlouhodobá pedagogická činnost pro magisterský obor fyzioterapie FTVS UK v českém i anglickém jazyce. Lektorská činnost v postgraduálních Kurzech reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnoz.

Hlavní specilalizace na:

 • terapii Vojtovou metodou, kineziologické rozbory a posuzování + následná stimulace pohybového vývoje kojenců a menších dětí (mezinárodní certifikát IVG, mnoho seminářů a odborných stáží)
 • fyzioterapie dětí zejména s neurologickými a ortopedickými diagnózami, vrozenými vývojovými vadami
 • poradenství v oblasti psychomotorického vývoje dítěte
 • mobilizační techniky (V. Jedličková, Věra Verchozinová)
 • Mechanická dianostika a terapie dle R. McKenzie (od r. 2012)

BC. PETRA PÍTROVÁ

Samostatný registrovaný fyzioterapeut. V praxi nejčastěji využívá metody vycházející z vývojové kineziologie, které aplikuje u dětí i dospělých.

Specializace na:

 • Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře
 • Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta (Mgr. Kristková, Mgr. Zemánek)
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy
 • Komplexní terapie pletence ramenního (Mgr. Bitnar)
 • Hluboký stabilizační systém páteře (Mgr. Bitnar)
 • Komplexní terapie bederní páteře a pánevního pletence
 • Komplexní terapie krční páteře
 • Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz
 • Terapeutické využití kinesio tapu
 • Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou L. Mojžíšové

MGR. JITKA NOVOTNÁ

Samostatný registrovaný fyzioterapeut dětí i dospělých. Mezi roky 2007-2009 výuka praktických cvičení z anatomie a fyzioterapie, FTVS UK. Od r. 2009 lektor v postgraduálním kurzu Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz.

Specializace na:

 • diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového aparátu kojenců, konzulaci psychomotorického vývoje ( kurz Reflexní lokomoce dle Vojty, mezinárodní advanced certifikát v Prechtlově metodě hodnocení rizikových kojenců)
 • evidence based metodiku pro léčbu skolioz – SEAS (Scientific Exercise Approach to Scoliosis, certifikát v roce 2017)
 • certifikát pro zvláštní odbornou způsobilost v oblasti fyzioterapie dysfunkce pánevního dna a inkontinence, vyšetření funkce pánevního dna a terapie
 • diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového aprátu,dynamickou neuromusculární stabilizaci, analýzu pohybu (semináře prof. Lewita, Koláře,…)
 • diagnosticko-terapeutický systém mechanické terapie dle Robina McKenzie (studium od r. 2005, kurz A-E)

MGR. JANA ZIEGELHEIMOVÁ

Samostatný registrovaný fyzioterapeut, absolventka FTVS UK, magisterský obor fyzioterapie. Věnuje se terapii kojenců, dětí i dospělých.

Specializace na :

 • diagnostiku a terapii poruch pohybového aparátu (manuální medicína dle Lewita, využití znalostí z vývojové kineziologie)
 • diagnosticko-terapeutický systém mechanické terapie dle Robina McKenzie (A-E)
 • diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu kojenců (Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie)

Další používané metody (absolvované kurzy):

 • Bazální programy a podprogramy ve fyzioterapii (J. Čápová)
 • Kvadrupedální lokomoce (J. Čápová)
 • Metoda Roswithy Brunkow
 • Metoda Ludmily Mojžíšové
 • Kineziotaping

MGR. BARBORA PÁNKOVÁ – nyní na mateřské dovolené

Samostatný registrovaný fyzioterapeut, absolventka FTVS UK, magisterský obor fyzioterapie. Ve své praxi se zabývá terapií dospělých a dětí včetně kojenců, využívá především znalostí z následujících absolvovaných kurzů a školení:

 • Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz dle Vojty
 • Mechanická terapie dle McKenzie (kurz A,B)
 • Léčba vertebrogenních potíží a některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
 • Manuální lymfodrenáž
 • Fyzioterapie funkce – přístup Clary-Marie Heleny Lewitové
 • Dornova metoda

V rámci prevence vede zdravotní cvičení.