NÁŠ TÝM

HANA NOVÁKOVÁ

Se smutkem všem oznamujeme, že nás dne 1. 2. 2024 navždy opustila naše dlouholetá kolegyně, lektorka a metodická pracovnice

paní Hana Nováková

Budeme na ni vzpomínat

TAMARA BÁRTÍKOVÁ

Samostatný registrovaný fyzioterapeut dětí i dospělých, vedoucí a jednatelka Centra rehabilitace RHT. Dlouhodobá pedagogická činnost pro magisterský obor fyzioterapie FTVS UK v českém i anglickém jazyce. Lektorská činnost v postgraduálních Kurzech reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnoz.

Hlavní specilalizace na:

  • terapii Vojtovou metodou, kineziologické rozbory a posuzování + následná stimulace pohybového vývoje kojenců a menších dětí (mezinárodní certifikát IVG, mnoho seminářů a odborných stáží)
  • fyzioterapie dětí zejména s neurologickými a ortopedickými diagnózami, vrozenými vývojovými vadami
  • poradenství v oblasti psychomotorického vývoje dítěte
  • mobilizační techniky (V. Jedličková, Věra Verchozinová)
  • Mechanická dianostika a terapie dle R. McKenzie (od r. 2012)

MGR. JITKA NOVOTNÁ

Samostatný registrovaný fyzioterapeut dětí i dospělých. Mezi roky 2007-2009 výuka praktických cvičení z anatomie a fyzioterapie, FTVS UK. Od r. 2009 lektor v postgraduálním kurzu Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz.

Specializace na:

  • diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového aparátu kojenců, konzultaci psychomotorického vývoje ( kurz Reflexní lokomoce dle Vojty, mezinárodní advanced certifikát v Prechtlově metodě hodnocení rizikových kojenců)
  • evidence based metodiku pro léčbu skolioz – SEAS (Scientific Exercise Approach to Scoliosis, certifikát v roce 2017)
  • certifikát pro zvláštní odbornou způsobilost v oblasti fyzioterapie dysfunkce pánevního dna a inkontinence, vyšetření funkce pánevního dna a terapie
  • diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového aparátu, dynamickou neuromuskulární stabilizaci, analýzu pohybu (semináře prof. Lewita, Koláře,…)
  • diagnosticko-terapeutický systém mechanické terapie dle Robina McKenzie (studium od r. 2005, kurz A-E)

MGR. DITA DUBOVÁ

Absolvovala bakalářské studium na FBMI ČVUT v Kladně 2017 a navazující magisterské studium na FTVS UK 2020. Ve své fyzioterapeutické praxi se věnuje terapii dospělých. Diagnostiku opírá o podrobnou celostní anamnézu a v terapii využívá znalosti a zkušenosti nabyté při studiu, studijních praxích a při své předchozí práci s pacienty různorodých funkčních poruch pohybového aparátu.

Při práci využívá terapeutické metody: postizometrická relaxace, PNF dle Kabata, metoda Ludmily Mojžíšové, cvičení s pomůckami, jógové pozice, pozice z vývojové kineziologie, senzomotorická stimulace a cvičení na nestabilních plochách, manuální techniky měkkých tkání a mobilizace kloubů, lymfatické dýchání, kinesiotaping, fyzikální léčebné metody jako je ultrazvuk a elektroterapie

Absolvované odborné kurzy:
Celostní přístup v ošetření jizev, PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D., 2021
Diagnostika ramenního pletence, Mgr. Petr Šádek, 2021
Celostní terapie bolestí krční páteře a hlavy, Bc. Štěpán Haškovec, 2021
Spiraldynamik terapie skolióz, Bc. Štěpán Haškovec, 2018
Forma, funkce, facilitace „O nohách“, Mgr. Marek Král, 2017
Dornova metoda a Breussova masáž, Dexter Academy, 2014
Kinesiotaping, Dexter Academy, 2013

MGR. MARIE ŠPETOVÁ

Vystudovala bakalářský i magisterský obor fyzioterapie na 2. lékařské fakultě UK. Během studia absolvovala řadu praxí v nemocniční i ambulantních zařízeních, a to jak s dospělými, tak dětskými pacienty. Svou praxi také získala v FN Motol, kde pracovala na interním oddělení, kardiochirurgii, fyzikální terapii, ARO, i v ambulantním režimu. V rámci studia absolvovala kurz Vojtovy metody pro vysoké školy. Má zkušenosti s domácí terapií osob s DMO i s těžkou formou autismu.

Ve své terapii klade důraz na celostní pohled a individuální přístup k pacientovi a jeho obtížím. Do terapie zařazuje prvky z vývojové kineziologie a principy metod jako DNS dle Koláře, Vojtovy metody, PNF dle Kabata a dalších. U mladších dětí často využívá cvičení formou hry nebo pohádky.

LIBUŠA ZUSKOVÁ

Pochází se středního Slovenska. V Rožomberku skončila gymnázium, fyzioterapii v Košicích a 2 roky postgraduální studium fyzioterapie v Bratislavě. Prvních 10 let pracovala v Bardejovských Kúpeloch, potom 25 let v nemocnici, z toho 12 let jako vrchní na rehabilitačním oddělení. Dalších 15 let v Prešově jako samostatný fyzioterapeut u svého dlouhodobě nadřízeného primáře. Po celou tu dobu se věnovala pouze dospělým pacientům hlavně s problémy páteře a obrnou nervu facialis, na co absolvovala i patřičné školení.

BC. ALEXANDRA FISCHEROVÁ

BC. NELA HEJDUKOVÁ