NÁŠ TÝM

HANA NOVÁKOVÁ

Samostatný registrovaný fyzioterapeut dětí i dospělých, vedoucí a jednatelka Centra rehabilitace RHT. Garant postgraduálního kurzu Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz. Od roku 1991 se zabývá pedagogickou činností v oboru fyzioterapie, od roku 1999 garant a lektor postgraduálního kurzu. Dlouholetá soustavná aktivní účast na konferencích v oboru fyzioterapie.

Specializace zejména na :

 • terapii Vojtovou metodou a aplikaci vývojové kineziologie u hybných poruch podle Vojty (vzdělání školitele přímo prof. Vojtou v Mnichově a pozdější kurz školitelů v Olomouci)
 • diagnostiku a terapii hybných poruch kojenců, konzultace psychomotorického vývoje
 • dlouholeté zkušenosti s konzervativní terapií skolióz
 • mobilizační techniky (prof. Lewit, V Jedličková)
 • Mechanická diagnostika a terapie dle R. McKenzieho od r. 2012

TAMARA BÁRTÍKOVÁ

Samostatný registrovaný fyzioterapeut dětí i dospělých, vedoucí a jednatelka Centra rehabilitace RHT. Dlouhodobá pedagogická činnost pro magisterský obor fyzioterapie FTVS UK v českém i anglickém jazyce. Lektorská činnost v postgraduálních Kurzech reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnoz.

Hlavní specilalizace na:

 • terapii Vojtovou metodou, kineziologické rozbory a posuzování + následná stimulace pohybového vývoje kojenců a menších dětí (mezinárodní certifikát IVG, mnoho seminářů a odborných stáží)
 • fyzioterapie dětí zejména s neurologickými a ortopedickými diagnózami, vrozenými vývojovými vadami
 • poradenství v oblasti psychomotorického vývoje dítěte
 • mobilizační techniky (V. Jedličková, Věra Verchozinová)
 • Mechanická dianostika a terapie dle R. McKenzie (od r. 2012)

MGR. PETER HAFIČ, Cert. MDT

Samostatný registrovaný fyzioterapeut, absolvent FTVS UK v Praze (2006-20012). Ve své praxi se věnuje akutním i chronickým obtížím pohybového aparátu dospělých, dětíi kojenců.

Specializace na:

 • diagnosticko-terapeutický systém Mechanické diagnostiky a terapie – McKenzie metoda. Studium od roku 20013 (kurz A-E). V roce 20016 složení mezinárodní akreditační zkoušky v MDT systému.
 • diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu kojenců – Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie dle Vojty.
 • pohybová diagnostika a cílená individuální kompenzační cvičení (strečink, posilování, pohybové dovednosti,..) u rekreačních i vrcholových sportovců
 • viscerosomatické vztahy a viscerální rehabilitace s rozšířeným pohledem na horní část trávicího traktu
 • léčba vertebrogenních potíží a některých druhů ženské funkční sterility metodou Ludmily Mojžíšové

Publikační činnost:

Klinický recenzent v kapitolách kosti, svaly, klouby: Hudák R., Kachlík,D. Memorix anatomie. Praha: Triton, 2013

Klinický recenzent v kapitole svalová tkáň: Balko, J., Tonar, Z., Varga, I. Memorix histologie. Praha: Triton, 20016

BC. PETRA PÍTROVÁ

Samostatný registrovaný fyzioterapeut. V praxi nejčastěji využívá metody vycházející z vývojové kineziologie, které aplikuje u dětí i dospělých.

Specializace na:

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy
 • Komplexní terapie pletence ramenního (Mgr. Bitnar)
 • Hluboký stabilizační systém páteře (Mgr. Bitnar)
 • Komplexní terapie bederní páteře a pánevního pletence
 • Komplexní terapie krční páteře
 • Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz
 • Terapeutické využití kinesio tapu
 • Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou L. Mojžíšové

MGR. JITKA NOVOTNÁ – nyní částečně na mateřské dovolené

Samostatný registrovaný fyzioterapeut dětí i dospělých. Mezi roky 2007-2009 výuka praktických cvičení z anatomie a fyzioterapie, FTVS UK. Od r. 2009 lektor v postgraduálním kurzu Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz.

Specializace na:

 • diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového aparátu kojenců, konzulaci psychomotorického vývoje ( kurz Reflexní lokomoce dle Vojty, mezinárodní advanced certifikát v Prechtlově metodě hodnocení rizikových kojenců)
 • diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového aprátu,dynamickou neuromusculární stabilizace, analýzu pohybu (semináře prof. Lewita, Koláře,…)
 • diagnosticko-terapeutický systém mechanické terapie dle Robina McKenzie (studium od r. 2005, kurz A-E)
 • certifikát pro zvláštní odbornou způsobilost v oblasti fyzioterapie dysfunkce pánevního dna a inkontinence, vyšetření funkce pánevního dna a terapie

MGR. BARBORA PÁNKOVÁ – nyní na mateřské dovolené

Samostatný registrovaný fyzioterapeut, absolventka FTVS UK, magisterský obor fyzioterapie. Ve své praxi se zabývá terapií dospělých a dětí včetně kojenců, využívá především znalostí z následujících absolvovaných kurzů a školení:

 • Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz dle Vojty
 • Mechanická terapie dle McKenzie (kurz A,B)
 • Léčba vertebrogenních potíží a některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
 • Manuální lymfodrenáž
 • Fyzioterapie funkce – přístup Clary-Marie Heleny Lewitové
 • Dornova metoda

V rámci prevence vede zdravotní cvičení.

MGR. JANA ZIEGELHEIMOVÁ – nyní na mateřské dovolené

Samostatný registrovaný fyzioterapeut, absolventka FTVS UK, magisterský obor fyzioterapie. Věnuje se terapii kojenců, dětí i dospělých.

Specializace na :

 • diagnostiku a terapii poruch pohybového aparátu (manuální medicína dle Lewita, využití znalostí z vývojové kineziologie)
 • diagnosticko-terapeutický systém mechanické terapie dle Robina McKenzie (A-E)
 • diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu kojenců (Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie)

Další používané metody (absolvované kurzy):

 • Bazální programy a podprogramz ve fyzioterapii (J. Čápová)
 • Kvadrupedální lokomoce (J. Čápová)
 • Metoda Roswithy Brunkow
 • Metoda Ludmily Mojžíšové
 • Kineziotaping