FYZIOTERAPIE DOSPĚLÝCH

V péči o dospělé se zabýváme prevencí a terapií bolestivých stavů a poruch pohybové soustavy. Našim klientům poskytujeme individuální péči na základě komplexního vstupního vyšetření, případně dle specifického požadavku lékaře.

Nejčastěji ovlivňované stavy:

  • bolesti pohybového aparátu
  • omezená či ztížená hybnost
  • předoperační či pooperační stavy
  • stavy po CMP
  • parézy (paréza n. facialis, posttraumatická paréza,..)
  • dospělí pacienti se skoliózou, ortopedickými defermitami
  • inkontinence moči
  • a mnoho dalších